Gelibolu; Tarihin Kokusu

Gelibolu; Tarihin Kokusu

29 Eylül 2019 0 Yazar: SEO Kılavuzu

Gelibolu Yarımadası’nın kuzey-doğu kıyısında Gelibolu ilçemiz yer almaktadır. Gelibolu tarihte, Hitit İmparatorluğu, Frigler ve Lidyalılar’ın Anadolu’ya geçiş yaptığı sırada onlara geçici ev sahipliği yapmış ve Gelibolu toprakları önem kazanmaya başlamıştır. Gelibolu tarihte Spartalı, Makedonyalılar, Betamalılar, Romalılar, Bizanslar ve Türk kavimlerini topraklarında ağırlamıştır.

Gelibolu Kalesi tarihte Bizans döneminde oldukça önemli, stratejik bir yer olmuş; Gotlar ve Hunlar’ın şehre yaptığı saldırılarda önemli bir üs olmuştur. Ancak sonraları kalenin önemli olduğu hususun değişerek, liman ve ticaret merkezi haline geldiğini görüyoruz.

Bizans’ın son dönemlerinde Türkmen Beylikleri Gelibolu Yarımadası’nı akınlar düzenlemeye başlamışlardır. Sonrası dönemde Osmanlı kuvvetleri İmparator Kantakuzenos’un müttefiki olarak yarımadaya gelmiş, Süleyman Paşa burayı üs tutmuştur. Süleyman Paşa, Orhan Bey’in oğludur. Süleyman Paşa zamanında Trakya ve Balkanlar’a yapılan seferlerde, Osmanlı ordusu için bir geçit ve deniz üssü olarak Gelibolu önem kazanmıştır. Fatih dönemine değin üs olma özelliğini korumuş, 1515’te Haliç Tersanesi devreye alınınca önemini kaybetmiştir.

Gelibolu Hakkında Bilgi

Gelibolu tarihte denizcilik idare merkezi olarak nam salmıştır. Kaptan-ı Derya burayı merkez edinmiştir.

Gelibolu’nun Kurtuluş Savaşı’nda da ayrı bir ehemmiyeti vardır. Çanakkale Muharebeleri sırasında, 1915’te, Gelibolu Yarımadası bombalanmıştır. 1920-1922 yılları arasında Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.

Gelibolu deniz yüzeyi ile kara arasında oluşan sıcaklık ve nem farklılığından dolayı gemiler için kısıtlı görüş alanına sahiptir. Buradan detaylı bilgi alabileceğiniz Gelibolu hava durumu  gemilerin hızlarının kısıtlanmaları dolayısıyla, manevra kabiliyetlerinin etkilenmesinden dolayı Gelibolu’nun avantajı olmuştur. Gelibolu’da deniz trafiği kısıtlı görüş alanı yüzünden zaman zaman olumsuz etkilenmektedir.